Kundesenter - Angrerett
 

Kjøper/Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger snarest dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid kjøper/forbruker betale.

Angrerettloven gjelder ikke bedrifter, offentlige institusjoner samt statsforetak.

Mer informasjon om Angrerettloven finner du hos
Forbrukerrådet

   


Sidene er utviklet og vedlikeholdes av Borge Computer
Copyright©2004 www.bocom.no