Kundesenter - Uavhentede pakker
 

For oss er det store kostnader forbundet med pakker som ikke blir hentet av kjøper. Disse kostnadene må dekkes inn. For at våre andre kunder ikke skal betale for de kundene som ikke henter sine varer så må kundene som ikke henter sine varer bli belastet for denne kostnaden.

Ett kunde/selger forhold er tillitsbasert, og blir en vare bestillt og ikke hentet er denne tillitten brutt. Vet retur av uavhentede pakker vil kundens konto bli automatisk sperret inntil våre kostnader ved forsendelse er dekket. Uteblir betaling vil saken bli oversendt inkasso.

En normal kostnad for en uavhentet pakke er pr. dags dato 363 kr (pakker opptil 10 Kg). Andre kostnader ved dyrere og større varer/pakker.

Dette innebefatter:
Porto Norgespakke og oppkrav kr. 156,-.
Porto Norgespakke, Retur kr. 107,-
Administrative kostnader kr. 50,-
Pakking og utpakking av varer kr. 40,-
Kapital utgifter kr. 10,-

 


Sidene er utviklet og vedlikeholdes av Borge Computer
Copyright©2004 www.bocom.no